top of page

Spotkanie z rodzicami.

Dziękujemy za tak liczne przybycie na dzisiejsze spotkanie z dyrekcją szkoły! W razie dodatkowych pytań, które nasunęły się być może dopiero po spotkaniu, zapraszamy do kontaktu na naszych social mediach.


Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
  • Facebook Social Ikona
  • Instagram
bottom of page