top of page

Testy sprawnościowe SMS KONIN.


TABELE Z NORMAMI DO ZESTAWU PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU PIŁKA NOZNA W KONINIE.Kolejność testów


1. Szybkość - 30m

2. Próba mocy (skok w dal z miejsca)

3. Technika specjalna (prowadzenie piłki)

4. Technika specjalna (strzał)

5. Gra: - ocena umiejętnosści w 4 obszarach: technika, taktyka, mobilności, mentalnośćPUNKTACJA


  1. Szybkość


Bieg sprinterski na dystansie 30 metrów. Start z pozycji stojącej.

Próba przeprowadzana jest dwukrotnie, do punktacji bierze się czas lepszego biegu. Czas mierzony przy użyciu fotokomórek.

Max. 20 punktów


Ocena

Punktacja

Czas


20

Bardzo dobra

4,0’’<

15

Dobra

4,2’’

10

Przeciętna

4,3’’

5

Słaba

4,4’’

1

Bardzo słaba

4,5’’2.Próba mocy ( skok w dal z miejsca )


Skok w dal z miejsca obunóż z pozycji stojącej. Testowany zawodnik staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość. Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią odbicia a pierwszym śladem pięt. Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

Max. 10 punktów


Ocena

Punktacja

Czas

5

Bardzo dobra

300 cm

4

Dobra

224 - 299 cm

3

przeciętna

148 - 223 cm

2

Słaba

73 - 147 cm

1

Bardzo słaba

0 - 72 cm3.Technika specjalna ( prowadzenie piłki )


Zawodnik ma za zadanie przeprowadzić piłkę jak najszybciej z linii STARTU dookoła tyczek A, B, C i D do linii METY.Czas mierzony za pomocą fotokomórek,

Próbę zawodnik wykonuje 1 raz.

W przypadku zawodnika lewonożnego, próbę wykonujemy od linii mety do linii startu. Odległość między tyczkami wynosi 9 metrów.

Max. 10 punktów

Ocena

Punktacja

Czas


5

Bardzo dobra

13’’<

4

Dobra

13,01’’ - 15,01’’

3

Przeciętna

15,02’’ - 17,02’’

2

Słaba

17,03’’ - 18,03’’

1

Bardzo słaba

>18,04’’


4.Technika specjalna ( strzał )


Zawodnik ma za zadanie oddać strzał na bramkę o wymiarach 7,34x2,44 z odległości 20 metrów w wyznaczone jej sektory. Przed oddaniem strzału należy po krótkim prowadzeniu piłki, minąć tyczkę zwodem i oddać strzał z przed linii oznaczającej punkt 20 metrów.

Każdy gracz ma 4 powtórzenia

- 2 razy strzał prawą nogą

- 2 raz strzał lewą nogą.

Najwyżej punktujemy uderzenie piłki pod poprzeczkę w środek bramki. Jeżeli piłka dotknie ziemi przed przekroczeniem linii bramkowej jest 1 pkt.

Dzielimy liczbę punktów zdobytych po strzałach przez 4 ( uśredniamy )

Np:

9 pkt : 4 = 2,25 - suma punktów 2.

14 pkt : 4 = 3,5 - suma punktów 4.

Max. 5 punktówOcena

Punktacja


5

Bardzo dobra

4

dobra

3

Przeciętna

2

Słaba

1

Bardzo słaba


5. Gra


Składy 9 (1+8) osobowe. Czas gry to 15 minut. Ilość gier 2.

Przerwa pomiędzy meczami 5 minut.

Trenerzy oceniają zawodników w skali 1 - 15. Do zdobycia maksymalnie 15 punktów za:

Każdy element z podanych obszarów.

Oceniane elementy:

  • technika

  • taktyka

- mobilność

- mentalność

Za każdy element max. 15 pkt.

Max. 60 punktów.

Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do arkusza egzaminacyjnego sumujemy punkty zdobyte za każdy element, wystawione przez wszystkich oceniających i dzielimy przez ilość trenerów.


Ocena

Punktacja


Doskonała

15

Bardzo dobra

12. - 14

Dobra

9 - 11

Przeciętna

6 - 8

Słaba

3 - 5

Bardzo słaba

1 - 2

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
  • Facebook Social Ikona
  • Instagram
bottom of page