top of page

TESTY WYDOLNOŚCIOWE

💥👊 Testy wydolnościowe


Zawodnicy SMS Konin wzięli dzisiaj udział w teście wydolnościowym Yo-Yo test.


"Yo-Yo to 20 metrowy bieg wahadłowy z progresywnie narastającym tempem wyznaczanym przez sygnały dźwiękowe. Test jest podzielony na dwa etapy. Każdy etap składa się z dwóch 20-metrowych biegów, po których następuje dziesięciosekundowa przerwa na regenerację. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, biegniesz 20 metrów, dotykasz linii końcowej strefy biegu zewnętrzną stopą i biegniesz 20 m w przeciwnym kierunku bez zatrzymywania się. Później masz 10s na regenerację. Wykonaj jak najwięcej tego typu 20-metrowych biegów utrzymując tempo według wskazówek sygnału dźwiękowego. Czas na pokonanie każdego następnego odcinka skraca się, dlatego należy biec coraz szybciej i utrzymywać tempo zgodnie z sygnałami dźwiękowymi."


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
  • Facebook Social Ikona
  • Instagram
bottom of page