top of page

Zdjęcia z rozpoczęcia roku szkolnego.


Rozpoczęcie roku szkolnego!


Dla Nextlevelfootball i projektu SMS Konin to przede wszystkim zrealizowanie marzenia, w którym to możemy poprzez swoje doświadczenie sportowe, wpływać na rozwój naszych podopiecznych, rozwijać w nich pasje do piłki nożnej, podnosić poziom sportowy fizyczny, jak i mentalny.


Jako że nasza szkoła to nie tylko sport i piłka nożna to również przygotowanie do przyszłego życia i egzaminu dojrzałości. Nad tym wszystkim będzie czuwać nasza kadra nauczycieli na czele z Panią dyrektor Justyną Pawlikowską, której dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w tworzeniu SMS KONIN. Ten moment jest dla nas ważny, ponieważ musieliśmy przejść długą drogę, by móc oficjalnie powiedzieć, ZACZYNAMY!


Dlatego chcemy podziękować wszystkim, którzy uwierzyli w naszą wizję i na każdym kroku pomagali ją zrealizować. Dziękujemy Górnik Konin 2006 Górnik Konin Dominik Łomnicki będzie dla nas wszystkich fantastyczna przygoda i nowy rozdział w szkoleniu zawodników. Dziękujemy naszemu sponsorowi Artbud to dzięki wam, mogliśmy zrealizować naszą wizję.

Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli w naszej drodze a których nie jesteśmy w stanie wszystkich tu wymienić!


„Jeśli tylko zamienić marzenia w plany wszystko staje się możliwe”

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
  • Facebook Social Ikona
  • Instagram
bottom of page