DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA

STOMATOLOG

ŚWIADECTWO Z POPRZEDNIEJ SZKOŁY

EGZAMIN KOŃCOWY

FOTOGRAFIE

BURSA - OPCJONALNIE

STATUT SZKOŁY

FOTOGRAFIE

BURSA - OPCJONALNIE

STATUT SZKOŁY

UMOWA SMS - RODZICE